2.0MP Vnitřní set AHD-9<br>4xCAM + 1xDVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set AHD-9
4xCAM + 1xDVR
6.293,55 Kč
bez DPH: 5.201,28 Kč
2.0MP Vnitřní set IP-15<br>4xCAM + 1xNVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set IP-15
4xCAM + 1xNVR
8.541,24 Kč
bez DPH: 7.058,88 Kč
2.0MP Vnitřní set IP-24<br>2xCAM + 1xNVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set IP-24
2xCAM + 1xNVR
5.511,23 Kč
bez DPH: 4.554,74 Kč
2.0MP Vnitřní set IP-36<br>4xCAM + 1xNVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set IP-36
4xCAM + 1xNVR
8.541,24 Kč
bez DPH: 7.058,88 Kč
2.0MP Vnitřní set IP-37<br>8xCAM + 1xNVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set IP-37
8xCAM + 1xNVR
17.680,94 Kč
bez DPH: 14.612,35 Kč
2.0MP Vnitřní set IP-6<br>8xCAM + 1xNVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set IP-6
8xCAM + 1xNVR
17.680,94 Kč
bez DPH: 14.612,35 Kč
2.0MP Vnitřní set PRO AHD-25<br>4xCAM + 1xDVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set PRO AHD-25
4xCAM + 1xDVR
9.964,79 Kč
bez DPH: 8.235,36 Kč
2.0MP Vnitřní set PRO IP-14<br>4xCAM + 1xNVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set PRO IP-14
4xCAM + 1xNVR
12.337,35 Kč
bez DPH: 10.196,16 Kč
2.0MP Vnitřní set PRO IP-25<br>2xCAM + 1xNVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set PRO IP-25
2xCAM + 1xNVR
7.449,24 Kč
bez DPH: 6.156,40 Kč
2.0MP Vnitřní set PRO IP-33<br>8xCAM + 1xNVR
Partizan 2.0MP Vnitřní set PRO IP-33
8xCAM + 1xNVR
25.113,32 Kč
bez DPH: 20.754,81 Kč
2.0MP/AHD-N pro 4 kamer<br>CHD-30S HD 3.2
Partizan 2.0MP/AHD-N pro 4 kamer
CHD-30S HD 3.2
1.018,22 Kč
bez DPH: 841,50 Kč
Akce
3.0MP AHD Varifocal kamera<br>COD-VF3CH SuperHD 4.0
3.0MP IP kamera<br>IPD-2SP-IR 2.6 Cloud
Partizan 3.0MP IP kamera
IPD-2SP-IR 2.6 Cloud
2.159,85 Kč
bez DPH: 1.785,00 Kč
4.0MP AHD kamera<br>CDM-333H-IR Metal SuperHD 4.2
4.0MP AHD kamera<br>CDM-333H-IR SuperHD 4.0
Partizan 4.0MP AHD kamera
CDM-333H-IR SuperHD 4.0
833,09 Kč
bez DPH: 688,50 Kč
4.0MP AHD kamera<br>CDM-333H-IR SuperHD 4.2
Partizan 4.0MP AHD kamera
CDM-333H-IR SuperHD 4.2
863,94 Kč
bez DPH: 714,00 Kč
4.0MP AHD kamera<br>COD-454HM SuperHD 4.1
Partizan 4.0MP AHD kamera
COD-454HM SuperHD 4.1
925,65 Kč
bez DPH: 765,00 Kč
4.0MP AHD kamera<br>COD-454HM SuperHD 4.2
Partizan 4.0MP AHD kamera
COD-454HM SuperHD 4.2
972,06 Kč
bez DPH: 803,36 Kč
Nový
4.0MP AHD Varifocal kamera<br>CDM-VF37H-IR SuperHD 4.1
4.0MP IP kamera<br>IPD-4SP-IR POE 1.1
Partizan 4.0MP IP kamera
IPD-4SP-IR POE 1.1
1.789,59 Kč
bez DPH: 1.479,00 Kč

4.0MP IP Varifocal kamera<br>IPD-VF4MP-IR AF POE 1.0
Partizan 4.0MP IP Varifocal kamera
IPD-VF4MP-IR AF POE 1.0
4.319,70 Kč
bez DPH: 3.570,00 Kč
4.0MP IP Varifocal kamera<br>IPD-VF4MP-IR POE 1.1
Partizan 4.0MP IP Varifocal kamera
IPD-VF4MP-IR POE 1.1
2.468,40 Kč
bez DPH: 2.040,00 Kč

4.0MP IP Varifocal kamera<br>IPO-VF4MP AF POE
Partizan 4.0MP IP Varifocal kamera
IPO-VF4MP AF POE
4.319,70 Kč
bez DPH: 3.570,00 Kč
4.0MP pro 16 kamer<br>ADH-16A SuperHD 3.4
Partizan 4.0MP pro 16 kamer
ADH-16A SuperHD 3.4
7.405,20 Kč
bez DPH: 6.120,00 Kč
4.0MP pro 16 kamer<br>ADH-16A SuperHD 4.0
Partizan 4.0MP pro 16 kamer
ADH-16A SuperHD 4.0
7.466,91 Kč
bez DPH: 6.171,00 Kč
4.0MP pro 4 kamer<br>ADF-14S SuperHD 4.2
Partizan 4.0MP pro 4 kamer
ADF-14S SuperHD 4.2
3.826,02 Kč
bez DPH: 3.162,00 Kč
4.0MP Vnitřní set AHD-65<br>4xCAM + 1xDVR
Partizan 4.0MP Vnitřní set AHD-65
4xCAM + 1xDVR
8.719,19 Kč
bez DPH: 7.205,94 Kč
4.0MP Vnitřní set PRO AHD-72<br>4xCAM + 1xDVR
Partizan 4.0MP Vnitřní set PRO AHD-72
4xCAM + 1xDVR
12.159,41 Kč
bez DPH: 10.049,10 Kč
4.0MP Vnitřní set PRO AHD-73<br>8xCAM + 1xDVR
Partizan 4.0MP Vnitřní set PRO AHD-73
8xCAM + 1xDVR
15.540,32 Kč
bez DPH: 12.843,24 Kč
4K pro 8 kamer<br>NVH-852 2.0
Partizan 4K pro 8 kamer
NVH-852 2.0
3.702,60 Kč
bez DPH: 3.060,00 Kč
5.0MP IP kamera<br>IPD-5SP-IR POE 1.0
Partizan 5.0MP IP kamera
IPD-5SP-IR POE 1.0
2.005,58 Kč
bez DPH: 1.657,50 Kč
Nový
5.0MP IP kamera<br>IPO-5SP SE 1.0
Partizan 5.0MP IP kamera
IPO-5SP SE 1.0
2.036,43 Kč
bez DPH: 1.683,00 Kč